Blog

Paranoid kişilik bozukluğu nedir?

Paranoid kişilik bozukluğunu anlatmadan önce kısaca kişilikten ve kişilik bozukluğunun ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Psikologlar kişiliğin pek çok farklı tanımını yapmışlar, çok sayıda farklı teori ortaya atmışlardır. Kişiliği kısaca tanımlayacak olursak, bireyin davranış örüntüleri üzerinde etkili farklı durumlarda ve zamanlarda etkili olan karmaşıklık yapıda psikolojik nitelikler bütünüdür. Kişilik özelliklerimiz bizi diğer insanlardan ayırır, çeşitli olaylar … Devamını oku

Panik atak nasıl başlar?

Panik atak başlangıcı meselesini, bir okur sorusu üzerinden ele almaya çalışacağım bu yazıda. Siz de “Bir panik atak nasıl başlar?” diye merak ediyorsanız, buyurunuz. Panik atak başlangıcıyla ilgili sorumuz şöyle: Yusuf Bey merhaba. Ben şu ana kadar, bildiğim kadarıyla bir panik atak yaşamadım; ancak etrafımda çok fazla panik atak yaşayan insan var. Onları dinlediğimde, genelde … Devamını oku

Ölüm korkusu nedir? Üstesinden nasıl gelinir?

Ölüm korkusu, şöyle veya böyle, açık veya örtük, hepimizin yüzleşebileceği bir korkudur. Nihayetinde, aklı başında tüm insanlar şunu bilir: Hepimiz bir gün öleceğiz. Bu açıdan ölüm korkusu, doğal kabul edilebilir. Bununla birlikte, diğer psikolojik bozukluklarda olduğu gibi, ölüm korkusunda da, korkunun şiddeti ve hayatımıza etkileri belirleyici faktörlerdir. Bu yazıda, “Ölüm korkusu nedir?”, “Ölüm korkusunun nedenleri … Devamını oku

Öfkeli çocuğa nasıl davranmalı?

Öfke (kızgınlık ya da hiddet), korku, neşe, üzüntü gibi temel duygulardan biridir. Öfke bir hoşnutsuzluk durumunu; kişinin planlarının ya da isteklerinin engellenmesi, haksızlık, adaletsizlik, alay edilme gibi kendini savunma durumuna geçmesine neden olacak olaylar karşısındaki duygusal tutumunu ifade eder. Öfke bir duygu durumunu ifade ederken saldırganlık bir kişiye ya da bir nesneye fiziksel zarar verme … Devamını oku

Çocuğum depresyonda mı?

Günümüzün en yaygın psikolojik sorunlarından birisi depresyondur. Her ne kadar, yetişkin sorunu olarak biliniyor olsa da, depresyonun,  çocuklarda da görülme olasılığı yüksektir. Çocukların %3’ünde ve gençlerin de % 13’ünde depresyon belirtileri gözlemlenmektedir. “Depresyonun okul öncesi çocuklarda görülme sıklığı binde 3, okul çağındaki çocuklarda binde 4 ile 30, ergenlerde binde 4 ile 64’tür.” Çok küçük yaşlardaki … Devamını oku

Çocuğum okula hazır mı?

İlkokula başlama çocuğun eğitim hayatına attığı ilk adımıdır. Başladığından  itibaren okul, çocuk için kendini geliştirme ve bazı becerileri edinmede önemli bir yerdir. Çocuk okul sayesinde arkadaşları ile birlikte etkinliklere katılmayı, belirli bir disiplin ve plan ile  kurallara uymayı , öğretmenin talimatlarını yerine getirmeyi , okuma-yazma, aritmetik vb. konuları öğrenmeye başlar. Çocuk her şeyin başında öncelikle … Devamını oku

Şizotipal kişilik bozukluğu nedir?

Şizotipal kişilik bozukluğunu, aklımızda bir çerçeve oluşturması bakımından toplumda nispeten daha çok bilinen şizofreninin hafif seyreden bir türü olarak düşünmemiz mümkündür. Şizofreni ile yakından ilişkili olan şizotipal kişilik bozukluğu, birçok noktada şizofreni ile benzer bulgular gösterse de aralarındaki farklar doğru tanı ve tedavi açısından önemlidir. Şizotipal kişilik bozukluğu olan kişilerin düşüncelerinde, davranışlarında, konuşmalarında, dış görünümlerinde … Devamını oku

Çocuğun öz güveni nasıl geliştirilir?

Çocuklarda özgüven, sevgi dolu ve üretken bir yetişkinliğe giden yolda en önemli gelişim faktörlerinden biridir. Bu yazıda, çocuklarda özgüven geliştirme yolları üzerinde duruyoruz. Bireyin sahip olduğu hayatında, mutlu ve başarılı olması için en gerekli özelliklerden biri özgüvendir. Özgüven, kişinin iyi ve pozitif duygular ile kendini iyi hissetmesi ve çevresindeki insanlarla barışık olması demektir. Ayrıca bireyin … Devamını oku

Mutlu çocuk nasıl yetiştirilir?

Kuşkusuz her anne babanın dileği, çocuklarının öncelikle sağlıklı ve mutlu olmasıdır. Bu iki kavram aslında iç içedir. Mutlu olmak, temel ihtiyaçların asgari düzeyde giderilmiş olmasına bağlıdır. Yani fiziksel ve psikososyal açıdan sağlıklı yetiştirilen çocuk kendine güveni tam, benlik saygısı yüksek, kendiyle barışık aynı zamanda da yaşama adapte olmuş mutlu bir kişi olacaktır. Mutlu çocuk nedir? … Devamını oku

Hawthorne etkisi ve davranış bilimleri

Hawthorne Etkisi, bazı insanların bir deneye katıldıkları zaman normalde olduklarından daha iyi sonuç çıkarmaya uğraşmaya olan eğilimlerini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu tabir, bireylerin davranışlarını sıklıkla bazı durumlarda değiştirebileceğini desteklemek için kullanılır. Bu bazı durumlar dış koşullardan gelen bazı manipülasyonlardan çok kişinin direkt araştırmaya yönelik ek çabası ile ortaya çıkar. Hawthorne etkisi psikoloji kitaplarında … Devamını oku