Şema terapi

Mod terapisi nedir?

Şema terapideki en önemli kavramlardan biri mod (mode) kavramıdır. Bu yazıda, modun ne olduğunu ve hayatımızı yaşarken hangi modları deneyimleyebileceğimizi sizinle paylaşmak istiyorum.Mod kavramı daha iyi anlamanıza yardımcı olması açısından, Şema nedir? ve Şema terapi nedir? yazılarını okumanızı tavsiye ederim. Günlük Dilde Mod Nedir? Mod kelimesinin Türkçe Sözlükte karşılığı yok. Bu yüzden ben de biraz daha … Devamını oku

Şema modu nedir?

Modun karşılığı, yan, taraf olarak düşünülebilir. Tüm varlığıyla sigarayı bırakmak istediğini söyleyen kişinin “bir yanı” da sigarayı bırakmak istemez. Aslında gitmem gerektiğini düşünmeme rağmen bir yanım kalmam yönünde baskı yapabilir bana. Modlar/yanlar, kişinin içinde bulunduğu andaki basın ruh durumu olarak düşünülebilir. Modlar, kişiliğimizden ayrı olarak bir yanımızı temsil eden ruhsal yapılar; kendiliğin diğer parçalarıyla bütünleşmemiş … Devamını oku

Şema testi (şema ölçeği)

Şema Testi, Şema Terapinin kurucusu Jeffrey E. Young tarafından geliştirilmiştir. Testin özgün adı, Young Şema Ölçeği Kısa Form -3’tür. Yönerge: Aşağıda, kişilerin kendilerini tanımlarken kullandıkları ifadeler sıralanmıştır. Lütfen her bir ifadeyi okuyun ve sizi ne kadar iyi tanımladığına karar verin. Emin olamadığınız sorularda neyin doğru olabileceğinden çok, sizin duygusal olarak ne hissettiğinize dayanarak cevap verin. … Devamını oku

Şema terapi nedir? Hayatınızı nasıl değiştirebilir?

Şema terapi (schema therapy), bir başka ifadeyle şema odaklı terapi (schema-focused therapy) her şeyden evvel bir psikoterapi (psychotherapy) modelidir. Dolayısıyla, diğer psikoterapi modelleri gibi şema terapi de, insan hayatında istenilen ve olumlu yönde bir değişimi amaç edinir. Psikoterapi modellerinin ortak amacı -farklı yöntemler kullansalar da- kişilerin duygu, düşünce, davranış ve kişilik yapılarında, istenilen ve olumlu … Devamını oku

Başa çıkma biçimleri ve tepkileri nelerdir?

Başa çıkma biçimleri şema terapinin temel öğesidir. Bu durum olumsuz, istenmeyen durumlara karşı “Ne yapıyorum?” sorusunun cevabıyla netleştirilebilir. İnsanlar şemalarının tetiklenmesiyle/ şema yaşantılarıyla çok farklı şekillerde başa çıkabilirler. Tüm bu yaşantılar bir noktaya kadar işe yarar olabilir; ancak zamanla hayatımızı olumsuz etkileyebilirler. Bu farklı başa çıkma biçimlerini en genel anlamda 3 kategori altında toplayabiliriz. I- … Devamını oku

Temel duygusal ihtiyaçlar nelerdir?

Temel ihtiyaçlar meselesi, en azından benim anladığım ve inandığım kadarıyla, psikoterapinin en merkezi kavramlarından biridir. Bu yazıda, şema terapi bağlamında temel duygusal ihtiyaçlarımızı ele almaya çalışacağım. Bazı psikoterapi modelleri dolaylı olarak, bazı psikoterapi modelleri de –şema terapi, gerçeklik terapisi gibi- direkt olarak insanların temel psikolojik ihtiyaçlarına vurgu yapar. İsterseniz biz de, ihtiyaç (need) kavramının kısa … Devamını oku

Terk edilme şeması nedir?

Terk edilme/ tutarsızlık şeması (abandonment/ instability schema), hem bireysel hayatı hem de duygusal/ romantik ilişkileri şekillendiren çok önemli bir şemadır. Terk edilme şeması, terk edilme korkusunun da en önemli psikolojik dinamiklerinden biridir. Bu yazıda, “Terk edilme şeması nedir?” sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Terk edilme şeması, bağlandığınız veya bağlanacağınız insanların, eninde sonunda sizi terk edeceği/ bırakacağı … Devamını oku

Yapışıklık şeması nedir?

Yapışıklık şeması, gelişmemiş benlik ya da iç içelik şeması (enmeshment/ undeveloped self schema) olarak da isimlendirilir. Bu şemanın temel özelliği, bir veya daha fazla önemli kişiye aşırı duygusal bağlılık ve yakınlık hissetmektir. Aşırı yakınlık hissedilen kişi genellikle ebeveyn, ya da sevgili ve arkadaş gibi bir ebeveyn figürü olabilir. Yapışıklık şemasına sahipseniz bireyselleşmenin ve sosyal gelişimin … Devamını oku

Şema nedir? Şemalar (18 şema) nelerdir?

Şema, şema terapinin en temel kavramıdır. Bu yazıda, “Şema nedir?” sorusuna cevap vermeye, şemanın temel özelliklerini ele almaya ve 18 şemadan kısaca bahsetmeye çalışacağım. Şema kavramını üç açıdan ele alabiliriz: Şemanın sözlük anlamı Şemanın psikoloji literatüründeki anlamı Şemanın, şema terapideki anlamı Bu yazıdaki amacım, şema kavramını, şema terapideki anlamıyla ele almaktır. Başlarken şunu hatırlatmak isterim … Devamını oku

Kuşkuculuk (kötüye kullanılma) şeması nedir?

Kuşkuculuk/ Kötüye Kullanılma (Mistrust/Abuse) Şemasının en temel göstergesi diğer insanlara güvenmekte zorluk çekmenizdir. Kuşkuculuk ve kötüye kullanılma şemasına sahipseniz başkalarının canınızı yakacağı, sizi küçük düşüreceği, aldatacağı, size yalan söyleyeceği, hile yapacağı veya sizi istismar edeceği beklentisi içerisinde olursunuz. Bu şemaya sahipseniz size yapılan zararın bilerek yapıldığını; haksızlık veya aşırı ihmal sonucu olduğunu düşünürsünüz. Size göre … Devamını oku