Genel

Minimalizm sizi gerçekten daha mutlu yapar mı?

Önemli Noktalar:

  • Minimalistlerin tüketim arzusunu daha iyi kontrol edebilmesi belki minimalizm ve psikolojik sağlığın arasındaki ilişkiyi açıklayabilir.
  • Minimalizm insanların otonomi veya yeterlilik gibi psikolojik sağlığı ve gelişimi pozitif etkileyen ihtiyaçlarına odaklanmasını sağlayabilir.
  • Düşük gelirli bireyler veya yaşça büyük bireyler için minimalizm ve psikolojik iyiliğin ilişkisi daha güçlü olabilir.

Journal of Positive Psychology’de yayınlanan bir yeni makale , minimalizmin felsefesinin ve gönüllü olarak sade yaşamanın kesinlikle psikolojik yararlarının olduğunu söylüyor.

Kuzey Teksas Üniversitesinde Joshua Hook tarafından yürütülen araştırmanın yazarları, “Araştırmalar yıllarca paranın mutluluğu satın alamayacağını savundu.”, diyor. “Batı kültürlerinde görülen yüksek tüketimli yaşam tarzına bir alternatif olarak bilinen gönüllü sadelik yani minimalizm, bireyin kendisine ve kendi değerlerine odaklanabilmesi için tüketimi azaltmaya ve hayatındaki fazlalıklardan kurtulmaya odaklanan bir yaşam tarzıdır.”

Mutluluk ve minimalizmin bağlantısını daha iyi anlayabilmek için, Hook ve takım arkadaşları bu konuda yayınlanmış bütün araştırmaları taradı. Buna benzer 23 araştırma buldular. Daha sonrasında da buldukları bu araştırmalarının kaç tanesinin, minimalizmin psikolojik sağlığı pozitif etkilediği hipotezini savunduğuna baktılar.

Nicel bileşenlere sahip olan araştırmaların %80’den fazlasının psikolojik sağlık ve gönüllü sadelik davranışı arasındaki ilişkiyi savunduğu görüldü. Örneğin, Rochester Üniversitesinde Kirk Brown tarafından 2005 yılında yürütülen bir araştırmada, 200 gönüllü sadelik davranışını benimsemiş ve diğer 200 kontrol grubu katılımcılarını karşılaştırdıklarında, sadelik davranışını savunan bireylerin diğer gruptan daha fazla pozitif duygu ve psikolojik iyilik gösterdikleri görülmüş.

Nitel bileşenlere sahip olan araştırmalarda ise gönüllü sadelik ve psikolojik sağlık arasında bağlantı %85ten fazlası bir bağlantı bulmuştur.

Araştırmacılar, genele bakıldığında araştırmaların çoğunda gönüllü sadelik davranışı ve psikolojik sağlık arasında pozitif bir bağlantı bulunduğunu söylüyor. “Bu bulgular, aralarındaki bağlantının nasıl ölçüldüğünden ve araştırma dizaynından bağımsız olarak, hep tutarlıydı.”

Bunların sonucunda yazarlar, psikolojik sağlık ve minimalizmin arasındaki pozitif ilişkiyi minimalistlerin tüketim arzusunu daha iyi kontrol edebilmelerinden geldiğini savunuyor. Aynı zamanda minimalizm insanları psikolojik ihtiyaçlarına odaklanması için cesaretlendirebilir, bu psikolojik ihtiyaçların aynı zamanda psikolojik olarak büyümeye de etkilerinin olduğu bilinmektedir.

Aynı zamanda minimalizmin bazı bireylere diğer bireylerden daha etkili olduğu da bilinmektedir. Örneğin düşük gelirli bireyler veya yaşça büyük bireyler için minimalizm ve psikolojik iyiliğin ilişkisi daha güçlü olduğu gözlemlenmiştir. 2012’de yapılan bir araştırma, minimalizmin düşük gelirli bireylerin genel yaşam memnuiyetini pozitif etkilediği fakat yüksek gelirli bireyler için aynı etkinin görülemediğini bulmuştur.

Yazarlar, araştırmalarının daha fazla insanın “az olan çoktur” felsefesini öğrenmesi ve değerlendirmesi için ilham olmasını umuyorlar.

Hook, “Bence bu araştırma toplumun daha fazlasını isteme eğilimiyle çatışıyor.”, diyor. “Satın alabileceğimiz en büyük yalanlardan biri mutlu olmak için daha fazla paraya, daha fazla varlığa sahip olmamız gerektiğidir.” Bu eforlar genelde işe yaramıyor, bunun yerine mutluluğumuzu arttırmak için daha farklı yollar düşünmemiz gerekiyor bence. Ve daha basit yaşamak, bu yolda denenecek bir şey olabilir.”

Kaynak

Hook, J. N., Hodge, A. S., Zhang, H., Van Tongeren, D. R., & Davis, D. E. (2021). Minimalism, voluntary simplicity, and well-being: A systematic review of the empirical literature. The Journal of Positive Psychology, 1–12.


Yazar Hakkında: Mark Travers, Ph.D., Cornell Üniversitesi ve Colorado Boulder Üniversitesinden diplomaları olan Amerikalı psikolog.

Okuduğunuz metin https://www.psychologytoday.com/us/blog/social-instincts/202111/can-minimalism-really-make-you-happier linkindeki içeriğin Defne Özer tarafından gerçekleştirilen çevirisidir.

Yorum yapın